Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11683
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 774001
Katalogové číslo 53562
Název dokumentu Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky
Anglický název Packaging - Tactigle warnings of danger - Requirements
Datum vydání 1.10.1998
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.1998
Věstník vydání (měs/rok) 10/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 11.180 - Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 116831997
ISO 116831997
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
60208ČSN EN ISO 11683 1998Opr.1
70292ČSN EN ISO 11683 1998Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
32142ČSN EN 272 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11683 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11683:1997. Evropská norma EN ISO 11683:1997 má status české technické normy. Tato norma specifikuje hmatatelnou výstrahu, která má tvar zvýšeného rovnostranného trojúhelníka anebo tam, kde na obalu není dostatečný prostor pro trojúhelník, výstrahu upravenou třemi zvýšenými body. Touto výstrahou jsou upozorněny nevidomé a zrakově postižené osoby na nebezpečný obsah balení. Pro nevidomé a zrakově postižené osoby je tato hmatatelná výstraha jednoduchá svým podáním a pokud je to možné i shodným umístěním, usnadňuje proces výuky a naučení a dává záruku pro rozpoznání. Tato evropská norma stanoví požadavky na hmatatelnou výstrahu na obalech, které obsahují určité nebezpečné látky nebo přípravky. Aby se zabránilo nedorozumění ve výkladu, hmatatelnými výstrahami se opatřují pouze ty obaly, které jsou obsaženy v platných nařízeních na nebezpečné látky a přípravky. Tato norma nespecifikuje nebezpečné látky a přípravky, které budou baleny do obalů s hmatatelnými výstrahami. Tyto látky a přípravky jsou specifikovány zákonodárnými orgány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na hmatatelnou výstrahu, kapitolu 6 - Rozměry značek, kapitolu 7 - Umístění výstrahy a kapitolu 8 - Trvanlivost hmatatelné značky. Za pozornost stojí vysvětlení pojmů v kapitole 2, a to např.: čl.3.1: Nebezpečný (dangerous): Určité látky (viz 3.1.1.) a přípravky (viz 3.1.2), jejichž popis je specifikovaný zákonodárnými orgány; čl.3.1.1: Látky (substances): Chemické prvky a jejich sloučeniny vyskytující se jak v přírodním stavu, tak průmyslově vyrobené; čl. 3.1.2: Přípravky (preparations): Směsi nebo roztoky, složené ze dvou nebo více látek. Poměrně přesně je specifikován i tvar a rozměr značek, které tvoří hmatatelnou výstrahu. Norma konkrétně stanoví v kapitole 4, že hmatatelná výstraha musí být umístěna na obalu a ne na dalším sekundárním obalu, jakým může být např. lepenková skládanka chránící skleněnou láhev, aby mohla být předem zcela nahmatána při otevírání balení. Rozměry a tvar značek obsahuje kapitola 6. Konkrétně stanoví, že značkou musí být rovnostranný trojúhelník pokud možno s ostrými vrcholy. Strany trojúhelníka běžné velikosti musí být - pokud je to proveditelné - ve vrcholech spojeny, a pokud to není možné od sebe odděleny mezerou nejvíce 1,0 mm. Délka strany (L) musí být 18 mm ± 2 mm. Trojúhelník musí sestávat z rámečku, jehož šířka (B) musí být 1,7 mm ± 0,2 mm. Výška (H) průřezu rámečku musí být od 0,25 mm do 0,5 mm. Norma dále stanoví (čl.6.2) i zmenšené velikosti značek, a to značku 9 mm (čl.6.3.1), tříbodovou značku (čl.6.3.2) a značku 3 mm (čl.6.3.3). To je také zásadní rozdíl od dosud platné úpravy podle ČSN EN 272, která je touto normou zrušena (viz dále). Na obalech se dnem (čl.7.2.1) musí být každá značka hmatatelné výstrahy jako celek umístěna na svislé ploše uchopení v blízkosti hrany tak, aby vrchol trojúhelníka byl vzdálen ode dna obalu nejvíce 50 mm. Normalizováno je i umístění značek na obalech beze dna (čl.7.3) a na malých obalech (čl.7.4). Výstraha (kapitola 8) musí zůstat hmatatelná během očekávané doby použití za podmínek odpovídajících běžnému zacházení. ČSN EN 11683 (77 4001) byla vydána v říjnu 1998. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 272 (77 4001) z června 1993. Tím pozbývá platnosti ČSN EN 272 z června 1993 v plném rozsahu.