Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 10.2016ČSN ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF
  • 10.2016ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz
  • 10.2016ČSN ETSI EN 302 885 V2.1.1 - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
  • 10.2016ČSN ETSI EN 300 065 V2.1.2 - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
  • 10.2016ČSN ETSI EN 300 468 V1.15.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Zobrazit všechny nové normy