Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 11.2017ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
  • 11.2017ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.1.1 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému
  • 11.2017ČSN EN ISO 18135 - Tuhá biopaliva - Vzorkování
  • 11.2017ČSN EN ISO 18125 - Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
  • 11.2017ČSN EN 16853 - Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace

Zobrazit všechny nové normy