Seznam ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje vyhledáváni v normách.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2016ČSN EN 62087-5 - Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 5: Set top boxy (STB)
  • 8.2016ČSN EN 50341-2-4 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)
  • 8.2016ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
  • 8.2016ČSN EN 61400-13 - Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení
  • 8.2016ČSN EN ISO 19119 - Geografická informace - Služby

Zobrazit všechny nové normy